Video kommer snart

Produktorienteret gruppe-peer feedback

Denne metode kan anvendes i forbindelse med kvalificering af skriftlige opgaver. Intentionen med metoden er, at studerende lærer at give og modtage peer feedback i en skriveproces.

Hvornår er metoden relevant?

Metoden er relevant ved forløb, hvor studerende arbejder med deres skriftlige kompetencer. Både ved større og mindre ens formulerede skriftlige opgaver, hvor studerende arbejder sammen om et fælles produkt. Eksempelvis opgaver på baggrund af laboratoriearbejde, kvalitative undersøgelser eller andre skriftlige projekter.

Metoden kan anvendes på tidspunkter af uddannelsen, hvor de studerende arbejder med skriftlige opgaver og skriftlig vidensproduktion. Det kan både være tidligt på uddannelsen såvel som sent. 

Hvis man som førstegangsunderviser har lyst til at indføre struktureret gruppe peer feedback, kan det gøres relativt enkelt. Det kan anbefales at begynde med et enkelt forløb og udbrede metoden derfra. Det vigtigste er, at du som underviser får etableret en strukturel ramme og lavet en tydelig beskrivelse for både opgave og peer feedback forløbet, samt at du afsætter tid af til at forklare udbyttet af metoden for de studerende, så de bliver med- og ikke modspillere. 

Instruktionsvideoer

Metodens fem trin

I denne fase er det essentielt at formulere og en tydelig opgavebeskrivelse med klare mål for det faglige indhold i opgaven. Det er ligeledes vigtigt at beskrive mål for peer feedbackprocessen samt redegøre for strukturen i forløbet. 

Studerende arbejder i grupper med deres opgave og afleverer et skriftligt produkt f.eks. på Itslearning

Her arbejdes med etablering af en peer feedbackkultur studerende og undervisere imellem. Det er afgørende, at der skabes en fælles forståelse af formålet med peer feedbacken. Etablering af tydelige kriterier for peer feedbacken forhandles med de studerende. Der skal være sammenhæng mellem feedbackkriterierne og målene for den stillede opgave og det skal være tydeligt for de studerende hvorfor og hvad der gives feedback på.

De studerende giver i grupper feedback på hinandens opgaver og diskuterer, hvordan et samlet produkt kan skrues sammen. Intentionen er at peerfeedback arbejdet skal berige processen med at samskabe et endeligt produkt. Det samskrevne produkt afleveres slutteligt på f.eks.Itslearning.

Der gives derefter feedback fra dig som underviser på det nye skriftligt produkt. Denne feedback kan gives skriftligt på produktet eller mundtligt i samspil med de respektive grupper af studerende.​

Sæt tid af til, at de studerende reflekterer over peer feedbacken og hvordan den opnåede læring kan bidrage til løsning af fremtidige skriftlige opgaver. Husk at bringe dette i spil, når studerende stilles nye skriftlige opgaver på studiet.