Struktureret peer feedback i Peergrade

Peer feedback i peergrade er en metode, hvor det digitale system Peergrade.io understøtter opgaveaflevering, feedbackprocessen og overblikket af deltagelse for underviseren. Her får du hjælp til at komme i gang, vigtige didaktiske overvejelser samt eksempler på fra andre undervisere.

Hvornår er metoden relevant?

Metoden er relevant ved forløb, som ikke kræver fysisk tilstedeværelse. Dvs. at du kan bruge peergrade som en asynkron læringsaktivitet.

Metoden er knap så god til mere fysisk tilstedeværelse F.eks. en terapisituation på de terapeutiske uddannelser, eller måske træning i “den svære samtale” som bl.a. øves på socialrådgiveruddannelsen.

Metoden er, grundet mangfoldigheden i muligheder og LMS strukturen, anvendelig i alle dele af uddannelsen. Du skal dog være opmærksom på at skriftlig peer feedback er en ny disciplin for mange studerende. Det er derfor vigtigt, at der en høj grad af opfølgning på processen, de første gange metoden anvendes sammen med de studerende.

Første opsætning kan for mange virke overvældende, idet de studerende kan have vanskeligt ved at se, hvordan et peerfeedback forløb udspiller sig. Jo flere gange de studerende prøver systemet, jo større indsigt og tryghed opnår de.

Afprøv derfor systemet første gang i et trygt miljø med en forholdsvis simpel opgave.

Instruktionsvideoer

Metodens fem trin

Du starter med at sætte din aflevering op i peergrade. Du vælger en feedback rubrik fra biblioteket eller opretter din egen. Derefter vælger du en afleveringstype og så er du klar. Se hvordan du teknisk sætter opgaven op

*En rubrik er her en række kriterier der kan rammesætte, hvad og hvordan der skal gives peer feedback.

Studerende afleverer deres arbejde i peergrade. De kan aflevere i mange forskellige formater f.eks. tekst, filer, videoer og links. Sådan ser det ud fra et studerendes perspektiv

Dine studerende giver hinanden anonym feedback med skriftlige kommentarer, karakterer mm.  

Rubrikken fungerer som en hjælp for personen der giver feedback til at konkretisere feedbacken. 

Efter endt for forløb får de studerende en oversigt over deres feedback på deres eget produkt. 

Denne del af metoden er ikke struktureret af Peergrade. Dvs. at du som underviser har ansvaret for at processen afsluttes på en god måde. Fx ved at starte en ny proces eller ved at koble læringen/output til noget andet på studiet.

Denne del fremhæves i evalueringen af motoden som uhyre vigtig.