Øvelse: Forskellige perspektiver i feedback

I denne opvarmningsøvelse får de studerende mulighed for at arbejde med forskellige perspektiver i feedbacken

Den feedback der gives, afhænger i høj grad af hvilket fokus, der anlægges. Derfor anbefales det at bruge synlige artefakter som briller, hatte, tørklæder for at tydeliggøre perspektivet.  

Øvelsen kan bidrage til at nuancere den måde vi er vant til at give feedback på, da de studerende bliver gjort opmærksom på, hvilke perspektiver de kan arbejde ud fra alt afhængig af, hvilket fokus modtageren ønsker feedbacken har.