Øvelse: Fokuseret feedback

Denne øvelse skal hjælpe dine studerende med at få præciseret, hvad de ønsker at få feedback på i deres produkt eller præsentation. 

Når det er tydeligt, hvad de ønsker, der skal være omdrejningspunktet for feedbacken, bliver det både lettere for den, der er ansvarlig for at give feedback, og for den der skal modtage.  Det er derfor væsentligt, at de studerende får forventningsafstemt, om hvad feedbacken skal omhandle.